Kandidater

I kyrkovalet den 17 september 2017 ställer följande kandidater upp för Kyrkans framtid

1. Olof Bergendal Jur.stud
2. Astrid Roos Ydell Apotekare, Kyrkvärd
3. Per-Ove Lannerö Producent
4. Emma Svedenblad Stud.
5. Henrik Mattsson Teol.stud.
6. Eva Lannerö Med. dr.
7. Inga von Corswant-Naumburg Fil.dr.
8. Alexandra Holmberg Stud.
9. Hans Göran Andersson Ekonomichef
10. Ingegerd Wrette-Lundin Församlingspedagog
11. Pär Lindén Doktorand
12. Elisabet Björkholm Med.dr. Docent, Kyrkvärd
13. Lars Cnattingius Antikvarie
14. Börje Klingvall Musikdirektör
15. Randi Guldstrand Teol.stud. Kyrkvärd
16. Lena Oreborg Lärare
17. Johan Jörgensen Konsult
18. Daniel Eriksson Lärare
19. Gunnar Ordeberg Med.dr.
20. Sten Dybeck Överingenjör
21. Catharina Jonsson Musiklärare
22. Gunilla Fröberg Kurator,
23. Carl-Åke Söderberg Prost
24. Ulla Hansén Konsertvärd
25. Margareta Söderberg Lärare
26. Karl-Erik Isacsson Ingenjör, Kyrkvärd
27. Berit Nordmark Lärare