Representanter 2018-21

Nedan följer en redogörelse för våra representanter i församlingen under mandatperioden


Kyrkorådet

Ordinarie ledamöter

   
Olof Bergendal                    Per-Ove Lannerö               Emma Svedenblad
(vice ordförande)

Ersättare


Astrid Roos Ydell               Hans Göran Andersson

Kyrkofullmäktige
Ordinarie ledamöter
Henrik Mattsson
Olof Bergendal
Emma Svedenblad
Alexandra Holmberg
Astrid Roos Ydell (Gruppledare)
Per-Ove Lannerö
Eva Lannerö (1e vice ordförande)

Ersättare
Inga von Corswant-Naumburg
Hans Göran Andersson
Ingegerd Wrette-Lundin
Pär Lindén

Arbetsutskottet: Olof Bergendal (v ordf), Hans Göran Andersson
Fastighetsutskottet: Per-Ove Lannerö (Ordf), Alexandra Holmberg
Kyrkogårdsutskottet: Inga von Corswant-Naumburg (v ordf), Pär Lindén