Vad vill vi? 2018-21

Nomineringsgruppen för Kyrkans framtid i Danderyd bildades för att vi anser att kyrkans förtroendevalda skall vara partipolitiskt obundna, valda för sitt aktiva engagemang och intresse för kyrkans verksamhet.

Under mandatperioden 2018-21 vill vi särskilt arbeta utifrån följande punkter

Gudstjänst och diakoni
Kyrkan skall sprida det kristna budskapet och vara en plats för eftertanke och inspiration. Kyrkan skall möta människor i öppenhet och medmänsklig omsorg, där sjukhuskyrkan är en viktig del.
Vi anser att En levande kyrka är en bedjande kyrka.

Barn och unga
Församlingen skall vara en gemenskap där barn och unga får plats och uppmuntran att växa i tro och ansvar. Här ska finnas småbarnsgrupper, förskola och skolkyrka, konfirmandläger och ledarutbildning.

Den världsvida kyrkan
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och samarbetar med kristna över hela världen i ett ekumeniskt arbete. Församlingens internationella engagemang för en hållbar utveckling är viktigt.

Musik
Musiken skall ha en framträdande plats i församlingens verksamhet såväl i gudstjänstliv som i körer och konserter. Barn och vuxna skall vara välkomna att sjunga i kör!

Kultur och tradition
Svenska kyrkan är en kulturbärare med ett kulturarv som ansvarsfullt måste underhållas och vårdas, såväl traditioner som värdefulla byggnader och inventarier.

Svenska kyrkan – en kyrka öppen för alla!

Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.